Orlické království        Donedávna bylo Království velmi poklidné, obyčejní lidé soužili s „Osvícenými“, čaroději, kteří jim pomáhali chránit úrodu před neblahým počasím a podobně. Avšak pokrok přinesl nový pohled na svět a čarodějnictví bylo prohlášeno za něco nepřirozeného, nelidského, co do společnosti nepatři. Proč se zaprodávat cizím silám, když stačí pokorně prosit o pomoc Boha?

        Od vzniku inkvizice, sekty tzv. Služebníků, jsou Osvícení zbavováni svých funkci, pronásledováni a vyháněni z měst. Protože jsou však nebezpečnými protivníky, je Inkvizice nucena postupovat v některých případech zvolna, opatrně a diplomaticky, aby si vybudovala důvěru veřejnosti. V tak širokém měřítku nelze ze dne na den změnit společenské poměry. Proto jsou v zapadlých cípech Království a pod povrchem společnosti Osvícení stále poměrně vlivní.


        Upíři – též Nesmrtelní či Marghemové

        Upíři žijí v Království už dlouho a obyvatelé o nich vědí do té míry, že se ojediněle vyskytne případ vysátého civilisty. Existence organizované upírské komunity je však před lidskými obyvateli dokonale utajena (Maškaráda). Upíři, díky svým schopnostem zatemňovat a mást lidskou mysl, pronikají i na významná místa v politické a společenské sféře, čehož využívají k zachování Maškarády a k získání materiálních výhod.

        Přesně takhle to Upírům vyhovuje, ovšem zneklidňuje je hrozící nebezpečí, protože Osvícení díky výjimečným smyslům a nadpřirozeným schopnostem dokáží zachytit více informací než běžní lidé, nehledě na to, že magie vyrovnává šance v boji. Aby Upíři přežili a mohli dál parazitovat na lidech, potřebují se Osvícených zbavit.

        Proto iniciovali vznik Inkvizice, nastolení nových morálních hodnot a cílů pro smrtelníky, a pod touto zástěrkou Čaroděje systematicky ničí. Používají k tomu Krále, vládu a Inkvizitory, kteří jsou nic netušícími zfanatizovanými loutkami.


        Inkvizice - Služebníci

        Instituce potírající čarodějnictví. Pomocí intrik se do jejího čela dostaly osoby plně pod kontrolou Marghemů, aby pod zástěrkou potírání hereze v Království a díky neschopnosti panovníka shromáždily takřka neomezenou moc. Moc Služebníků je sice de iure rovnoprávná s královou, de facto je jí ale nadřazena.


        Osvícení - též Prozřelí či Čarodějové

        Elitářská komunita vědců, mudrců, alchymistů a mágů. Po postavení mimo zákon se skrývají v podsvětí a budují odboj. Vědí o existenci Upírské komunity, ale vyhýbají se otevřenému střetu, protože by přinesl obrovské ztráty a riziko pro celou zemi. Snaží se Upíry špehovat, předvídat jejich záměry a ve vhodnou chvíli pak efektivně zasáhnout přímo jejich jádro a tím je zbavit akceschopnosti.

        Mají tajná dorozumívací znamení, jsou komunitou velice uzavřenou a proniknout mezi ně je takřka nemožné. Oni sami nabízejí členství jen jako nejvyšší odměnu.


        Stvůrobijci - lovci Nečistých

        Agenti Osvícených, vycvičení k boji s nadpřirozenými tvory. Jejich napojení na Osvícené je tajné, navenek vystupují jako neorganizovaní jednotlivci nebo menší skupinky nájemných žoldáků. Nechávají se najímat na běžnou zaklínačskou práci, ale ve skutečnosti je to jen zástěrka k jejich pátrání po Upírské komunitě.

        Společnost s nimi vesměs sympatizuje a bere je jako své ochránce. Inkvizice na ně nemá žádnou propagandistickou páku a i když je bedlivě pozoruje, nezbývá jí, než jejich přítomnost tolerovat.
Svět a peripetie


        Důl a ruda

        V jednom zapadlém koutě Království se nachází důl se vzácnou rudou Feralitem. Původ rudy je patrně mimozemský, pravděpodobně dávno spadlý meteorit. Ruda má výjimečné vlastnosti a je tou nejlepší surovinou pro výrobu zbraní a zbrojí. Avšak nejen to. Z ní extrahované látky umožňují upírům fungovat za denního světla, což je pro mnohé z těch infiltrátorských sviní klíčové. A to pořád ještě není všechno. Vhodným postupem lze vyrobit artefakty, které zesilují účinky magie. Některé teorie sice počítají s nenáhodným pádem onoho meteoritu, ale to se nepodařilo uspokojivě vysvětlit.


        Sarkofág

        Pod spadeným meteoritem je v masivním sarkofágu uložen ke spánku jeden prastarý Upír Tir–Ar–Nog. Svého času byl velmi mocným, avšak velká moc s sebou nese velkou žízeň. Když mu přestala stačit lidská krev a potřeboval pít krev upíří, aby žízeň utišil, upírská komunita ho vyhostila. Uspořádala na něj veliký hon, ale on díky svým nesmírným schopnostem unikl. Rozhodl se vyčkat na příznivější dobu, a proto se hibernoval.

        Důležitá informace je, že pokud by jeho krev kompletně vysál jiný Upír, získal by jeho sílu. O sarkofág mají proto zájem jak Upíři, tak Osvícení. Kdo jej získá, vychýlí rovnováhu sil ke svému prospěchu. Mezi upíry existují dvě frakce, přičemž první usiluje o vysátí prastarého upíra, a tím získání jeho síly pro svého vůdce, druhá jej chce probudit a pod jeho vedením pokračovat. Tak či tak je to obrovská posila, které se Osvícení snaží zabránit. Zároveň znají možnost, jak jistým rituálem využít potenciál prastarého upíra ke svým účelům.

        Sarkofág bude záhy objeven kopáčskou komunitou a to odstartuje řetězovou reakci událostí...
Kachlička 2006 © Gryf & Drax & Snorri