PrologZa jasných nocí

já koupu se rád,

však zůstavám suchý,

své jméno chci znát.
Fragment z vikingské lidové slovesnosti

        Edikt krále Angmara VI.:

        My, z boží milosti král Angmar VI., řečený Spravedlivý, strážce Jediné víry a nositel planoucího oka Goleinu, pán země tisíců koní, hvozdné čtvrtě, boží rukou správce Smaragdového jezera, pán krajů půlnočních, nad nimiž Slunce nezapadá a vládce Říčního útesu vydáváme tento edikt:

        Bůh nás ve své prozřetelnosti postavil před přetěžký úkol a nám je v tomto protivenství obstát. Boj náš svatý proti Hordám vyčerpává zem i náš statečný, nezdolný a pracovitý lid.

        Nelze již déle ponechávati břímě naší obrany toliko na bedrech statečné armády. Dokázal by snad rytíř zahubit nepřítele bez meče? Dokázal by snad šermíř bojovat hladový? Ne! To ty můj lide vtiskls mu do ruky meč a podal mu chléb! Dáváš mu ale ještě něco mnohem silnějšího! Důvod - spravedlivý hněv nad vypálenými vesnicemi, touhu zahnat Hordy zpět do pekla, hrdost, že to vše dělá pro svůj lid i odvahu položit za něj život. A lid mé země jej nezklame! Dokáže mu dát meč i chléb po všechen čas!

        Na západě království našeho nachází se nedávno získaný kraj orlický. Země žírná, se zlatonosnými potoky plnými ryb, lesy bohatými na zvěř i plody a nosící skály, jež dávají železo i měď.

        V hvozdech tamějších se však místo hučení milířů a tesotu sekyr ozývá toliko ryk divé zvěře. Bohatá černá zem, schopná živit naše statečné po léta, je ponechána ladem a železo pro naše meče je uvězněno v kameni. Kraj orlický čeká na tvůj pluh, oráči, na tvůj oheň, uhlíři, i na tvé kladivo, kováři. Nová země, nový život, bohatství a čest. Zde se vyrobí meč, jež zažene posledního nájezdníka, zde se upeče chléb a uloví maso na oslavu velkého vítězství. Naši synové za nás pokládají život a my musíme a chceme splnit svou povinnost! Veškerá duše, ať stavu urozeného či sprostého, která o svobodné vůli uposlechne volání země, bude námi ve veliké milosti chována a od robot i daní částečně osvobozena, neboť velikou službu pro království vykoná.

        Váš král

        Angmar VI. Spravedlivý


        Prohlášení městského radního, svobodného pána Ignáce:

        Kdož jsi chrabrého srdce a po dobrodružství bažíš, tobě náš přemoudrý král dává příležitost. Z královského města bude umožněno svobodně odejít do bohatého kraje orlického každému, kdo nedrží se máminých sukní a rozumu bystrého jest, neboť drahé kamení tam prý leží na cestách. Milostivý král rovněž všem, kdo se odhodlají v novém kraji hospodařit a zásobovat naše statečné syny, odpustí jeden celý rok placení daní a osvobodí je od roboty. Čest, sláva a bohatství jsou na dosah ruky!

        Hotovost pro všechny, kdož mají dostatek cti a kuráže, je vyhlášena na prvního dne měsíce sedmého před městským přístavem.

        svobodný pán Ignác
        odbor pro vnitřní záležitosti


        Zároveň byl některým obyvatelům skrze podsvětí tajně doručen tento dopis:

        Zdravím Tě!

        Určitě se Ti daří dobře a jsi v plné síle. I když to zní neuvěřitelně, Makedon, Drax a já jsme v průšvihu a potřebujem pomoct. Po zničení Ducha Lesa jsme dál hledali v Hloubeních nějaký příjemný místa pro pohodovej život, jenže to nám asi není souzeno...

        Jak se rozplynula Duchova moc, kouzelný vazby Lesa se začaly měnit a rozpadat. Pochopili jsme to až příliš pozdě, když nás poškozený Hloubení vyplivlo v díře jménem "Království Orlické" a už nebylo cesty zpět. To by samo o sobě nevadilo, ale problémy nastaly, když jsme se zapletli do místní politiky. Abych to zkrátil - plánujeme převrat, ale sami to nezvládnem. Naštěstí jsme narazili na skupinu magiků a ti nám pomohli s doručením dopisu. Víme, že je na Tebe spoleh a tak Tě žádáme o pomoc. Kdyby se Ti podařilo sehnat i další kumpány ze staré party co sejmula Ducha Lesa, byla by to skvělá posila.

        Důležitý je dostat se sem nenápadně. K tomu je teď dobrá příležitost, král Angmar totiž vydal novou kolonizační vyhlášku. Chce sem nahnat lidi, aby pro něj a jeho armádu těžili kovy a vyráběli zbraně. Přidej se k výpravě osadníků a předstírej, že jsi jeden z nich. Ale opatrně, někteří budou nebezpeční trestanci, kteří dostali milost. Až dorazíte na místo, spojíme se s Tebou. Makedon se prej těší, ale neumí to napsat.

        Hodně štěstí!

        Snorri
        Drax
        XXX (Makedon)Kachlička 2006 © Gryf & Drax & Snorri