Postavy

        Kamrok
        Prohnaný lokaj


Vilemín
Laudón
Kamrok
Kunhuta
Uršula
Ramiréz
Isabel
Pyra
Gryf
Omon
Xardas
Zak
Snorri
Makedon
Drax
Frollo
Tir-Ar-Nog
        Syn zhrzeného čaroděje Kormaka, který za vidinou zalíbení se inkvizici prozradil úkryt svého pána Darkessara, což vyústilo v nechvalně známý proces proti „Heretickému centru v čele s arcimágem Darkessarem“, při kterém málem zahynou čarodějové Zak a Xardas. Otec díky tomu dostal v procesu milost a část konfiskovaného majetku.

        Nenávist sousedů je donutila se přestěho-vat, ale Kormak spravedlnosti stejně neunikl. Zasáhl jej blesk, když pozoroval bezmračný západ Slunce z balkónu své vily.

        Kamrok v obavě před pomstou i vůči své osobě požádal inkvizici o ochranu. Nakonec se usadil v zapadlém koutě Orlického království a věnuje se „loutkářství“.

        Po převratu je jeho vliv oslaben a zhnusí se Vilemínovi natolik, že jej po nějaké době vykáže ze svých služeb. Zatrpklý Kamrok pak opustí město.Styl hraní

Našeptávač, červivec, styl Viktor Preiss z „S čerty nejsou žerty“, vybrané přezíravé chování, zbabělost.Potřebné kostýmní a rekvizitní náležitosti

Viz výše, vestička.Vztahy s ostatními postavami

Klíčové:
Vilemín – Kamrok si uvědomuje jeho slabost, ovládá ho tak, aby si správce myslel, že na rozhodnutí přišel sám. Intrikuje proti nepohodlným postavám.

Frollo – od počátku jej bere jako svého učitele, v ničem mu neodporuje, je iniciativní a podlézavý.

Zak – Zak znal jeho otce a Kamrok se bojí, že se mu bude mstít.

Ramiréz – občas mu dá tip na šperk, zařizuje mu pozvánky na večírky a pak se o zisk podělí.

Kladné:
Kunhuta (fešanda)

Záporné:
Laudón (pohrdá jím, tají před ním své intriky), Drax & Snorri, Makedon, Pyra, Xardas

Neutrální:
Isabel


Kachlička 2006 © Gryf & Drax & Snorri