Postavy

        Kunhuta
        Služebnice Věčného plamene


Vilemín
Laudón
Kamrok
Kunhuta
Uršula
Ramiréz
Isabel
Pyra
Gryf
Omon
Xardas
Zak
Snorri
Makedon
Drax
Frollo
Tir-Ar-Nog
        Dcera opata(!) z Clermontu a děvečky na místní faře, která poté, co se jí narodila dcera, zázračně nalezla hrnec peněz, z nichž část dala na pohřeb svého nezvěstného a nikdy neviděné-ho manžela.

        Tím se ale Kunhuta příliš nechlubí. Kněžka je v našem příběhu spíše tragická postava, lehce zaslepená touhou po postupu v církevní hierarchii. Je příliš bezvýznamná, aby se o ni zajímali upíři a příliš nesečtělá, aby o jejich existenci věděla něco víc. Snaží se vydobýt si uznání alespoň u světské moci tím, že dbá na formální plnění církevních obřadů.

        Pláče však na nesprávném hrobě, neboť správce Vilemín je postava příliš slabá na to, aby měla nějaký vliv. Když se Kunhutě naskytne příležitost, kdy může uplatnit faktickou nadřazenost církevní moci tím, že odsoudí pohanský rituál a povolá inkvizici, učiní to ne kvůli moci, ale spíše v obavě z postihu z vyšších míst a z pocitu chvilkové důležitosti.

        V úvodních dnech působení inkvizice je jejich pravou rukou a supluje roli tzv. hodného policajta (tedy toho, kterému nakonec každý vše vyklopí).

        Po obvinění Zaka, o kterém ví, že je i přes své „tmářství“ dobrým člověkem, však prohlédne. Ztracenou autoritu vynahrazuje trpělivou prací pro novou komunitu. Po traumatu z procesů v sobě objeví schopnosti Magie světla a stane se respektovanou členkou komunity Osvícených.Styl hraní

Vnitřně disciplinovaná, snažící se vzít ponaučení z každého neúspěchu. Nemá v sobě tu špetku zla k uvědomění si a zneužití moci církevního učení. V rétorice je sice mírně nad úrovní nedělního vesnického kázání, ale postrádá dar velkých řečníků zfanatizovat dav. V krizových situacích dokáže sebe samu překvapit statečností. Má vytříbený smysl pro spravedlnost, jež je brutálně konfrontován s praktikami „nadřízených“, konkrétně inkvizitora. Pak má těžké výčitky, ale díky své disciplinovanosti a inteligenci převede svou mysl na pomoc ostatním.Potřebné kostýmní a rekvizitní náležitosti

Lehce upjatý střízlivý kostým ve světlých barvách, svědčící o vnitřní disciplíně, náboženský symbol, berla, kniha, sandálky.Vztahy s ostatními postavami

Klíčové:
Zak – jeho smrt v Kunhutě cosi zlomí a díky prožité bolesti v sobě objeví magické schopnosti. Od počátku má k němu velmi kladný vztah, ale nedává jej příliš najevo, protože Zak je přeci jen ve víře poněkud vlažný.

Vilemín – je pro ni autorita, ale zároveň s ním soupeří (spíše nevědomky) o moc ve městě. Rivalita. Přesvědčí ho, aby tajně poslal pro inkvizitora.

Frollo – to ona jej de facto pozve, aby rehabilitoval pochroumanou víru ve městě. Z počátku je mu průvodkyní a pomocnicí, ale její smysl pro spravedlnost dostává těžké rány.

Xardas – zpočátku neutrální až mírně kladný vztah, po smrti Zaka jí Xardas pomáhá rozvíjet její nově objevené schopnosti a dodává jí ztracenou sebeúctu.

Kladné:
Drax & Snorri (mají zajímavé historky o světech, kde vládne jedna víra)

Záporné:
Pyra (zejména zpočátku nevidí její pokusy ráda, později vztah spíše neutrální), Kamrok (je to červ, který ač si to „nezaslouží“, má vliv na správce), Ramiréz (kupčík)

Neutrální:
Laudón, Ranhojič (oba spíše přezírá), Makedon, Isabel, Uršula


Kachlička 2006 © Gryf & Drax & Snorri