Postavy

        Pyra
        Paní ohně


Vilemín
Laudón
Kamrok
Kunhuta
Uršula
Ramiréz
Isabel
Pyra
Gryf
Omon
Xardas
Zak
Snorri
Makedon
Drax
Frollo
Tir-Ar-Nog
        Dcera dvorního ohňonoše Knížectví Smarag-dového jezera Darkesara II.. Ambiciózní, sečtělá, soutěživá, otec chtěl syna (to byl panečku alchymista:)).

        Do komunity ji přivedla fascinace alchymis-tickými možnostmi rudy, vojenské užití ji zprvu nezajímá, až později si uvědomí onu úžasnou aplikaci při zkoumání účinků na kov.

        Studovala na několika prestižních akademiích a ví o existenci čarodějné komunity. Je sice příliš hrdá na to, aby do ní vstoupila, v našem světě však svou svobodnou myslí a věděním repre-zentuje ideály Osvícených.

        Inkvizici sice ignoruje do té chvíle, než ji začne ohrožovat, je si ale vědoma její moci, a proto si své názory týkající se víry a mystiky nechává pro sebe.

        Správci nabízí drobné alchymistické služby spíše léčivého charakteru (oproti ranhojiči, který např. léčí zuby „kovářským“ stylem, se snaží léčit spíše za pomocí lektvarů a bylinek).

        Jedna z iniciátorek finální návratové akce.Styl hraní

Udržovat kolem sebe tajemno a až aristokratickou autoritu (je to přece vzdělanec mezi barbary). Zprvu se snaží být spíše mimo každodenní život a pěstovat své vysoké umění pokud možno v klidu. Je však trošičku ješitná, a proto ji zájem mladých adeptů těší. Trochu statečná, lehce introvertní, váží slova.Potřebné kostýmní a rekvizitní náležitosti

Nějaké alchymistické haraburdí, pokud možno i pár zkumavek a kahánek, či aspoň liháč + potravinářské barvivo. Plášť, věštecká koule, mystické ornamenty (kabala, pentagramy, ...), flakónky na lektvary (větší množství).Vztahy s ostatními postavami

Klíčové:
Frollo – zpočátku to mezi nimi jiskří, pak si však Pyra uvědomí jeho vnitřní temnotu a moc a začíná se ho obávat. Proto se postupně, nezvratně po velkém procesu, přidá na stranu dobra.

Drax & Snorri – vztah spíše záporný, což je však iniciováno z jejich strany. Pokládá je za barbary, ale z jejich občasných reakcí a prohlášení ztrácí jistotu.

Kladné:
Xardas a Zak (vzájemný respekt), Makedon (má v sobě cosi divokého)

Záporné:
Kamrok (našeptávač), Kunhuta (zaslepenost, pak ji odpustí)

Neutrální:
Vilemín, Laudón, Ranhojič, Ramiréz, Isabel, Uršula


Kachlička 2006 © Gryf & Drax & Snorri