Postavy

        Omon
        Znalec štol


Vilemín
Laudón
Kamrok
Kunhuta
Uršula
Ramiréz
Isabel
Pyra
Gryf
Omon
Xardas
Zak
Snorri
Makedon
Drax
Frollo
Tir-Ar-Nog
        Prostý syn chalupníka, jehož odmalička bavilo zlézání skal a prozkoumávání opuštěných štol. Do Kancodlak se vydal za vidinou jisté práce, o které se díky svým zkušenostem domníval, že bude i bezpečná.

        Během několika let se z něj stal nedostižný znalec kutání rudy a získal dovednosti v boji s důlními nestvůrami. Vystavil se však také až přespříliš dlouho působení magické kancodlacké rudy. Po štolách se začal pohybovat neslyšně a kahan, jehož světlo znamenalo naději a jistotu pro ostatní, stávalo se pro Omonovy oči palčivým a nepříjemným.

        Často rubal v naprosté tmě a v posledních letech rovněž neměl žádný střet s důlními červy, což přisuzoval víře ve Věčný Plamen. Výzvu Kunhuty uposlechne bez váhání, i když si není jist, zda je pro tento úkol ten nejvhodnější.

        Je zabit po lítém boji s přesilou jedním z upírových průzkumných ghúlů a jeho duch se přesouvá do šachty Angmar IV., aby pomáhal novým hledačům rudy.Styl hraní
Dobrácký horník, který se celý život živil rukama. Je družný, ale je si vědom svého nízkého společenského postavení, proto se k autoritám chová velmi zdvořile a s respektem.Potřebné kostýmní a rekvizitní náležitosti
Potrhané pracovní hadry, pevné boty, krumpáčVztahy s ostatními postavami

Klíčové:
Vilemín – vrcholná autorita, příjme od něj dopis, který se mu stane osudným.

Kunhuta – Omon je následovníkem Věčného Plamene, i proto právě jej vybere Kunhuta jako posla a svěří mu ještě jeden dopis. Ví že Omon je schopen se v kraji pohybovat jako málokdo.

Ramiréz – občas se s ním dělí o nalezené drahokamy.

Xardas a Zak – má k nim nezměrnou úctu a pravidelně je zpravuje o situaci v dolech, bohatosti ložiska a výskytu důlních nestvůr. Jako jeden z prvních upozorní na nárůst aktivity.

Kladné:
Laudón (úcta), Ranhojič (mnohokrát ho dostal z těžkých zranění)

Záporné:
Kamrok (nesympatický povaleč, jež si nic nezasloužil pořádnou robotou), Drax & Snorri (mluví mu do těžby, ale on přece ví nejlíp, jak rubat! – udržuje si spíše odstup)

Neutrální:
Pyra, Makedon, Uršula, Isabel


Kachlička 2006 © Gryf & Drax & Snorri